Autoimunita – zápalom začína

Autoimunita – zápalom začína

…a dlhým zoznamom autoimunitných ochorení končí. V prostredí zápalu sa totiž vytvoria takzvané ,, mediátory,, , ktoré sú magnetom pre ďalšie biele krvinky. Dostávame sa tak do nekonečnej špirály zápalov a problémov. Súčasná medicína s ňou bojuje štandardným potlačením zápalu a problémov s ním spojených. Na tento účel sa používajú predovšetkým lieky potláčajúce zápal na nesteriodnej báze (tie však z dlhodobého hľadiska ničia žalúdok a sliznicu hrubého čreva), ale tiež obávané kortikosteroidy, s ktorých podávaním sa spája dlhý zoznam zdravotných problémov.

Zmeňte stravovací obyčaj – organizmus sa poďakuje

Zmeňte stravovací obyčaj – organizmus sa poďakuje

Nie je možné zmeniť svoje zvyklosti, bez toho aby sme zmenili pohľad na vec a presvedčenie. Pokiaľ nezmeníme svoje presvedčenie, nemôžeme zmeniť svoje telo. Obezita sa šíri celou planétou a Slovensko nie je výnimkou. Už dávno sú časy, keď sme patrili do stredu tabuľky v kvalite životosprávy preč. Obézny je každý desiaty obyvateľ. To jest tí, ktorých hmotnosť je o štvrtiny vyššia, ako je tá správna hmotnosť… V Krajinách Európskej únie je priemerne 7% obéznych mužov a 8% obéznych žien.

Obezita vedie až k depresiám a úzkostným stavom

Obezita vedie až k depresiám a úzkostným stavom

Strava urýchľuje proces starnutia viac, ako si môžeme myslieť. Môže byť života budičom, ale rovnako výborne môže telo oslabiť a dať procesu choroby a starnutia zelenú. Prečítajte si článok o alergii na potraviny Pokračovanie… Nevhodne zvolená strava má okrem iného nepochybne negatívny vplyv aj na výkonnosť nášho mozgu, čo sa prejavuje hlavne v otázke zhoršenia pamäti, problémy v medziľudských vzťahoch, úzkostné poruchy, alebo rôzne depresívne stavy.

Neuroplasticita mozgu: to čo nás posúva a zároveň ničí

Neuroplasticita mozgu: to čo nás posúva a zároveň ničí

Na základe toho, čo robíme, čím sa zaoberáme, čo sa učíme a čo si predstavujeme, sa náš mozog neustále premieňa. Prerába svoju štruktúru, vytvára nové spoje neurónov. Čím častejšie a intenzívnejšie sa niečím zaoberáme, tým pevnejšie a trvalejšie budú zmeny, ktoré v mozgu nastanú. Hovoríme o neuroplasticite alebo tvárnosti nášho najzložitejšieho orgánu.

Čo ak mám alergiu na sperma

Čo ak mám alergiu na sperma

Problém počať potomka môže byť súhrou mnohých príčin. Mnoho z nich je preskúmaných do hĺbky, no, niektoré nie sú. Takýmto problémom, o ktorom sa málo rozpráva je prehnaná reakcia ženského tela na sperma. Nie jeden pár, ktorým sa nedarí otehotnieť a po peripetiách návštevy mnohých lekárov prídu k záveru, že príčina bude práve v alergii na sperma. Možnože sa domnievate, že stanoviť takýto problém je jednoduché, ale pravda môže byť iná…