Detoxikácia limbického systému v mozgu

Medzi najpodstatnejšie funkcie limbického systému môžme určite zaradiť riadenie strachu, úzkosti, emocionálneho a sociálneho správania, spoluúčasť pri zabezpečovaní krátkodobej pamäte a aj riadenie srdečnej, dýchacej činnosti a produkcie hormónov endokrinných žliaz.

V podstate zle fungujúci limbický systém nám mení celý život prostredníctvom našich emócií. Naše správanie sa stáva neadekvátnym, menia sa naše motivácie a negatívne sa prejavuje aj na vegetatívnych funkciách. Dobrou správou je, že detoxikáciou sa limbický systém dostáva do pôvodného zdravého stavu a začína fungovať správne. Limbický systém predstavuje navzájom spojenú sieť bazálnych útvarov s centrálnym hypotalamom. Okolo neho sú ďalšie štruktúry a nad nimi sa nachádza limbický kortex tiež kôra. Systém je významne napojený na mozgový kmeň cez takzvaný fasciculus medialis telecephali. Podľa zistení elektrickou stimuláciou nastáva obrovský pocit blaha.

Limbický systém riadi mnoho funkcií

Napriek tomu že hypothalamus predstavuje iba necelé 1% váhy celého mozgu, zabezpečuje väčšinu vegetatívnych funkcií organizmu a výrazne ovplyvňuje naše emocionálne prežívanie každodenného života. Riadi krvný tlak, celkovú teplotu a tep spolu s riadiacimi centrami predĺženej miechy a retikulárnej formácie mozgového kmeňa. V chladnom prostredí zabezpečí stiahnutie kožných kapilár a naprogramované správanie – teda vyhľadávanie tepla a v opačnom prípade pri vysokom teple rozťahuje kapiláry a zabezpečuje únik tepla.

V bočnej časti hypotalamu je centrum zodpovedné za smäd, odkiaľ sa riadi vodný režim, centrum hladu a v nucleus ventromedialis je centrum nasýtenia. Podráždenie jadier v blízkosti tretej komory mozgovej spôsobuje pocit strachu. Stoja tiež za pocitom trestu. Predná a zadná časť hypothalamu je zodpovedná za sexuálne správanie, aj keď toto je riadené väčšinou limbického systému.

Porucha pocitu odmeny a trestu

Amygdala vyhodnocuje procesy vo vonkajšom prostredí a posiela ich do limbického systému a zodpovedá, aby reakcie človeka boli adekvátne. Medzi tie najpodstatnejšie funkcie limbického systému môžme určite zaradiť udržiavanie motivácie a zabezpečuje aby správanie človeka bolo prospešné a opačne vytesňuje správanie škodlivé.

Funkcia limbického systému je emocionálne zafarbovať podnety od zmyslových orgánov až do formy odmeny a trestu. A tiež ich intenzitu, ako veľmi sa následne človek bude cítiť príjemne prípadne nepríjemne. Dráždením jednej časti limbického systému vyvolávame pocity neopísateľnej radosti a na druhú stranu iná časť limbického systému zodpovedá za pocit strachu, bolesti a snahe prchnúť. Toto sú potom centrá trestu.

Práve pre tie častokrát neadekvátne reakcie a v niektorých prípadoch až hrozivo nepríjemné pocity je detoxikácia limbického systému tak dôležitá. Celostná medicína nezabúda ani na tento problém.

Pozrite si príklad Pokračovanie