Ako funguje súčasná – klasická medicína časť 2

Ako funguje súčasná – klasická medicína časť 2

Každá z medicín či už súčasná, alebo celostná má určite v súčasnej dobe svoje miesto. Ich pochopenie podstaty ochorenia je však veľmi rozdielne. Kým klasická medicína sa snaží o aktuálne uľavenie od bolesti bez riešenie podstaty, celostnej medicíne ide o odstránenie príčiny vzniku ochorenia. Klasická medicína sa zameriava na stimuláciu imunitného systému využitím najrôznejších mikroorganizmov, alebo prírodných látok. Stimulácia imunitného systému však nie je ideálne riešenie, pretože stimulácia vždy znamená dej len dočasný.

Rozdiel medzi klasickou a celostnou medicínou časť 1.

Rozdiel medzi klasickou a celostnou medicínou časť 1.

Najpravdepodobnejším spôsobom k získaniu naozajstného zdravia a k maximálnemu veku je dosiahnuť úplnú čistotu ľudského tela a jeho mysle. Ľudstvo asi od začiatku svojho vzniku tuší, že všetky ochorenia a tiež nízky vek dožitia má za príčinu kumulácia toxických látok vo vnútri nášho organizmu, alebo kumulácia toxických psychických fenoménov ,, jedov, alebo pocitov ,, v našom mozgu. Tieto toxíny a psychické fenomény stoja za príčinou vzniku najrôznejších zdravotných porúch a tiež urýchleného starnutia.