Starostlivosť o deti a virtuálne cukry

Nieje tomu tak dávno, čo pokrokoví optimisti verili, že nasledujúcim generáciám detí bude úplne normálne zobrať do ruky notebook či smartphone. Bude im to úplne prirodzené a lepšie sa budú rozvíjať. Postupom času však vyšlo najavo, že pravda je úplne inde.

Na samom začiatku života má človek najvyššiu plasticitu mozgu a nervové spojenia (synapsie) sa iba vytvárajú. Pozorovania následne ukázali, že synapsie sa z nejakej príčiny tvoria horšie, alebo sa ich tvorba môže úplne zastaviť,ak je príliš veľký vplyv digitálneho sveta na detský mozog. Mozog zastaví svoj rozvoj a sústredí sa niečo iné.

Pod vplyvom digitalizácie mozog vyzerá úplne inak. Tento záver z vedeckých štúdií je však niečo, na čo sa muselo pochopiteľne dosť dlho čakať. Výsledky sú ale jednoznačné. V jednoduchosti, prílišné používanie digitálnych zariadení znižuje inteligenciu, IQ a zhoršuje osobný rozvoj. Predpoklady sú, že postupne sa digitálny vplyv prejaví na novej mládeži, ktorej pohľad na svet bude iní ako staršej generácie a nová generácia bude citovo málo vyvinutá. Problém sa vo svete chápe ako syndróm navždy dieťaťom, ktoré bude síce biologicky dospelé, ale mentálne nie.

Deti so stratenou budúcnosťou

Rýchly vývoj technológií a digitálneho sveta robí z nášho života niečo, čo len ťažko spracovávame. Rozvoj napreduje míľovými krokmi a z pohľadu celkového vývoja ľudstva ide pritom iba zlomky sekúnd. Preto v súčasnej dobe si len málokto dokáže predstaviť, čo všetko sa s ľudstvom môže v budúcnosti stať. Na vzniknutú situáciu je potrebné rýchle reagovať a malým deťom čo najviac zamedziť prístup k virtuálnemu svetu.

Digitálna sladkosť

Odporúčania prichádzajú aj z oblasti neurologického a psychiatrického výskumu. Deti v predškolskom veku je úplne zbytočné zaťažovať virtuálnou dimenziou . Práve naopak, je nutné viesť deti k objavovaniu reálneho sveta a hľadania užitočných, zábavných a dôležitých vecí.

Naša potrava obsahuje nadmerné množstvá cukru a rovnako je to aj s digitálnou realitou. Vo svete internetu, ktorý je prehustený odpadovým obsahom, dostávame takzvané kybernetické cukry. Môžeme si ich predstaviť ako počítačové hry či sociálne siete, ktoré ani nevieme ako nás udržia u počítačových obrazoviek.

V nejednom prípade to dospeje až k uzavretiu v kybernetickom svete a vykašlaním sa na reálny život. Našou úlohou v živote je, ale viesť deti využívať digitálny svet s mierou. Naučiť ich veriť vo svoje schopnosti, ktoré vznikajú z dôvery vo svoje okolie. Základom sú prítomní a milujúci rodičia.

Pozrite si príklad Pokračovanie