Celostná medicína

Odstráňte svoje chronické zdravotné problémy čisto prírodným spôsobom a teda bez chemicky syntetizovaných liekov!

mozogZoznámte sa s riadenou a kontrolovanou detoxikáciou organizmu. Touto metódou riešime celkovú toxickú záťaž organizmu  a to v celkovom pojatí, teda záťaž telesnú aj psychickú. Táto metóda vychádza z princípov celostnej medicíny, ktorej hlavným cieľom je zistiť korene nemocí. Týmto spôsobom riešime príčiny chorôb, nielen ich prejavy.
Riadenú a kontrolovanú detoxikáciu organizmu zakladáme na teórii o toxínoch, ktorá za príčinu všetkých chorôb považuje „toxíny“. Tento názor bol vlastný aj starovekej medicíne, rozdiel však spočíva v porozumení čo vlastne toxín je. V dávnych dobách, keď ešte neboli známe mikroorganizmy a ani neexistovala chémia, boli za jedy považované výpary z močarísk alebo nadprirodzené magické sily.

Súčasné poznanie nám ale umožňuje tieto toxíny stanoviť oveľa presnejšie a rozdeliť ich do niekoľkých skupín:
Toxické zlúčeniny nachádzajúce sa v našom životnom prostredí – chemické látky, rádioaktivita, ťažké a toxické kovy.

 1. Chemické toxíny, pochádzajúce z chemicky syntetizovaných liekov, z  fajčenia, z drog atď.
 2. Toxíny pochádzajúce z potravín – zle metabolizované potraviny, potravinové aditíva atď.
 3. Psychické toxíny – emócie, stres, strach, úzkosť, patologické programy atď.
 4. Toxíny nachádzajúce sa v organizme kvôli dedičnosti – hlavne vyvíjajúci sa plod v tele matky príma spolu s výživou aj toxíny.
 5. Mikrobiálne toxíny – vírusy, plesne, baktérie, priony, infekčné ložiská atď.

Vyšetrenie klienta je bezbolestné a neinvazívne.

Prebieha na prístroji, ktorý pracuje na základe zmeny kožného odporu. Kožný odpor meriame na základe elektroakupunktúry, ktorou dokážeme otestovať až niekoľko tisíc konkrétnych toxických záťaží a stanoviť vhodnosť všetkých základných potravín. Prečítajte si článok o alergii na potraviny Pokračovanie … Týmto spôsobom zistíme podrobnú toxikologickú mapu organizmu.

Prečítajte si:  

 1. Rozdiel medzi klasickou a celostnou medicínou časť 1. 
 2. Ako funguje súčasná – klasická medicína časť 2   
 3. Ako funguje celostná medicína časť 3

Zdravotné problémy, ktoré sa dajú detoxikáciou vyriešiť:

a. U nasledujúcich chronických nemocí  je možné najneskôr v horizonte jedného roka očakávať zásadné zlepšenie, prípadne úplné odstránenie problému:

 • oslabený imunitný systém
 • alergie všetkých druhov
 • astma
 • akné
 • ekzém
 • psoriáza
 • padanie vlasov
 • častý výskyt oparov
 • akékoľvek tráviace ťažkosti
 • bolesti kĺbov, kostí
 • migrény
 • chronické zápaly močového ústrojenstva
 • chronické zápaly priedušiek
 • niektoré psychické problémy
 • kardiovaskulárne problémy
 • bolesti chrbtice
 • pečeňové choroby
 • žlčníkové choroby
 • zápaly žalúdku
 • zápaly stredného ucha
 • očné choroby
 • depresie
 • obezita, celulitída
 • choroby prostaty
 • gynekologické problémy všetkého druhu
 • únava
b. Pri ťažších problémov je na dosiahnutie úspechu potrebné podstúpiť dlhodobejšiu, aspoň dvojročnú detoxikáciu. Ide o ochorenia typu:

 • nádory všetkých druhov
 • Parkinsonova, Alzheimerova choroba
 • ťažšie kardiovaskulárne a psychické poruchy
 • ťažšie formy depresie…

Pozrite si príklad Pokračovanie