Srdcové a cievne ochorenia, príznaky a liečba

srdce-a-cievyKardiovaskulárne ochorenia sú najrozšírenejšou príčinou smrti na Slovensku. Choré srdce a cievy zodpovedajú až za 58% všetkých úmrtí. Nevyhýba sa ani mužom ani ženám, dokonca, aj keď sú v najproduktívnejšom veku. Pretože sú to problémy často sa prejavujúce až vo vážnych fázach ochorenia a na začiatku sú príznakovo skoro nepostrehnuteľné, verejnosti sú známe až konečné stavy ako : angina pektoris, srdcový infarkt či mozgová mŕtvica. Zabrániť týmto ochoreniam je pri tom veľmi ľahké. Individuálnym odstránením zle metabolizujúcich potravín z jedálnička jedinca. Prečítajte si článok o poruchách metabolizmu Pokračovanie

Ateroskleróza

Najčastejšou príčinou ochorenia srdca a ciev je ateroskleróza. Jej názov by sa dal tiež pochopiť ako tvrdnutie alebo kôrnatenie ciev. Jedná sa o zápalové a degeneratívne ochorenie, ktoré je v začiatkoch veľmi nenápadné. Mnoho rokov prebieha bez prejavov, teda bezbolestne. Príčinou vzniku aterosklerózy je narušenie stien cievy, na ktorom môže mať podiel mnoho faktorov ,,toxínovʺ. Prečítajte si článok o toxínoch Pokračovanie… Následným postupným ukladaním tukových látok do jej stien, hlavne cholesterolu a triglyceridov, teda vzniká tento problém.
Cholesterol a triglyceridy tvoria v cieve nánosy, tzv. aterosklerotické pláty. Cievy s toho kôrnatejú, schopnosť priestupnosti cievy pre kyslík a živiny spolu s prietok krvi sa znižuje. Dôsledkom toho je nedostatočné prekrvenie určitých častí tela.
Problém väčšinou spozorujeme až pri kritickom zúžení ciev, prípadne až pri úplnom zastavení prietoku krvi. Ateroskleróza má následne rôznorodé príznaky, v závislosti od časti tela, ktorú daná cieva zásobuje. Pokiaľ dochádza k zanášaniu, až úplnému zastaveniu prietoku krvi v hlavnej tepne, prejavy sú veľmi dramatické – srdcový infarkt, mozgová príhoda či poškodenie a až odumieranie tkanív dolných končatín.

Vysoký cholesterol

Cholesterol je zlúčenina tukového charakteru, ktorá je potrebná vo všetkých bunkách ľudského tela. Je nenahraditeľná pre všetky organizmy. Pri vysokých dávkach a následnej zlej metabolizácií organizmom postupne vedie až k smrti.
Poznáme 2 typy cholesterolu v našom tele:

  • ,,zlý,, LDL-cholesterol – pri prebytku sa ukladá v stenách ciev a ničí ich.
  • ,,dobrý,, HDL-cholesterol – upratuje prebytočný cholesterol do pečene, kde ho organizmus spracuje.

Najčastejšie omieľaná fráza stojaca za vysokým cholesterolom je „za to môže dedičnosť“, pravda je však taká, že každý môže mať cholesterol v priaznivých hodnotách, ak odstráni toxíny!

Ischemická choroba srdca

Ide o najčastejšie ochorenie srdca. Vzniká v dôsledku aterosklerotického zúženia koronárnych tepien. Nastáva pri nej zlé prekrvenie srdca a poškodenie jeho funkcie. Typické príznaky sú bolesť na hrudníku, pocit dusenia a úzkosti. Do tejto skupiny ochorení sa radia napríklad angina pektoris, ktorá sa prejavuje bolesťou na hrudníku spojenou s telesnou a psychickou námahou a infarkt myokardu, ktorý vzniká pri prudkom uzavretí koronárnej tepny. Typický je bolesťou na hrudníku prechádzajúcej do ľavej ruky, nie je to však pravidlom.

Mozgová mŕtvica

Mozgová mŕtvica je typická  hlavne pre staršie ročníky. Vzniká pri náhlom zablokovaní mozgovej tepny a nedostatočnom okysličení mozgu za blokádou. Príznaky sú rôzne v závislosti od centra, ktoré je postihnuté. Veľmi často však dochádza k strate vedomia, k strate citlivosti a pohyblivosti na niektorej z končatín, či poškodenie mimiky tváre. Zmeny môžu byť trvalé, ale môže prísť aj k tranzitornej ischemickej atake, kedy prejavy veľmi rýchlo ustupujú, až dočasne miznú úplne.

Ischemická choroba dolných končatín

Ide o ochorenie tepien dolných končatín. Na začiatku je nepostrehnuteľné, začne sa prejavovať neskôr bolesťou pri námahe, ktorá môže až zabrániť v uskutočňovanej aktivite, napr. chôdzi. Bolesť je typicky trvá okolo 1 minúty, najčastejšie v lýtku. Postupne bolesť silnie, prejavuje sa aj v kľuke a nie len v noci, ale aj cez deň. Postihnutý má pocit studených nôh, stráca ochlpenie na nohách, nohy máva napadnuté plesňami. Dlhodobé slabé prekrvenie vedie ku kožným defektom, ktoré sa zle hoja a v prípade úplného zastavenia prietoku krvi vzniká gangréna ,,odumretie tkanivaʺ. Ide o častú príčinu amputácií dolných končatín.

Pozrite si príklad Pokračovanie