Čo ak mám alergiu na sperma

Čo ak mám alergiu na sperma

Problém počať potomka môže byť súhrou mnohých príčin. Mnoho z nich je preskúmaných do hĺbky, no, niektoré nie sú. Takýmto problémom, o ktorom sa málo rozpráva je prehnaná reakcia ženského tela na sperma. Nie jeden pár, ktorým sa nedarí otehotnieť a po peripetiách návštevy mnohých lekárov prídu k záveru, že príčina bude práve v alergii na sperma. Možnože sa domnievate, že stanoviť takýto problém je jednoduché, ale pravda môže byť iná…