Detoxikačná diéta

Detoxikačná diéta, napravíme vám funkčnosť metabolizmu!

jablkoSprávne fungujúci metabolizmus je cestou k zdravému telu a mysli, bez civilizačných ochorení a chronických bolestí. Meranie metódou podľa dr. H. Schimmela je spôsob stanovenia ťažkostí metabolizmu u každého jednotlivca. V súčasnosti je metóda tak rozvinutá, že dosahujeme veľmi vysokej úspešnosti v získaní takýchto podrobných informácií. Zistiť nežiaduce toxíny, čo v organizme prevyšuje, čo zohráva nežiaducu úlohu, určiť individuálne prospešné aj telu škodiace potraviny, už nie je problém. Z toho dokážeme každému stanoviť individuálny stravovací plán základných potravín a následne detoxikačnú diétu.

Cesta k zdravému telu a mysli

Chyby  metabolizmu, vlastne ich napravenie, je motívom každej diéty. Metabolizmus je náročný proces, pri ktorom sa zložité potraviny rozkladajú až na použiteľné elementárne častice. Časť potravy sa mení na stavebný materiál, na energiu, enzýmy, hormóny, niektoré ďalšie látky nenahraditeľné k životu a zvyšok sa bez úžitku vylúči. V priebehu života sa tento proces výrazne mení. Mladý človek potrebuje najviac stavebného materiálu, energie, enzýmov a hormónov, pričom táto nutnosť postupne klesá, až sa v starobe minimalizuje.

V ľudskom metabolizme, môžu vzniknúť poruchy pri spracovaní všetkých potravín. Prečítajte si článok o alergii na potraviny Pokračovanie… Neexistujú žiadne veľmi zdravé potraviny, ktoré sú prínosné pre každého. Zle spracované a nevylúčené metabolity  sa stávajú v tele veľmi vážnym jedom, ničia ľudský život a vyvolávajú závažne ochorenia. Väčšina z nás umrie na poruchy metabolizmu. Príklad: gro smrteľných nemocí tvoria srdečno-cievne ochorenia. Najčastejšie sa prejavujú infarktom myokardu alebo mozgovo-cievnou príhodou. Tieto príhody vznikajú v prípade, keď nastane porušenie cievnej steny a tým prietoku krvi. Zužovanie cievneho prietoku je hlavne dlhodobá práca zlého metabolizmu cholesterolu a živočíšnych tukov, s možným pridružením niektorých ďalších  toxínov ako sú ťažké kovy alebo rôzne infekcie. Prečítajte si článok o toxínoch Pokračovanie

Pôvod civilizačných ochorení

Podstatný je fakt, že drvivá väčšina ochorení pochádza z nadbytku, nie z nedostatku. S týmito chorobami sa nevyrovnáme, keď budeme len stále niečo doplňovať „ako lieky a maste“, ale vyriešime ich odstránením zbytočného balastu a prebytku spôsobujúceho ochorenie. Podstatou je, že musíme presne vedieť čo u konkrétneho jedinca zaťažuje organizmus. Získať však tieto informácie nie je jednoduché, pričom súčasná medicína sa vôbec nezaoberá postupmi, ktoré by to umožňovali. Žiadny röntgen, najpodrobnejšia počítačová tomografia, ani dokonalé elektrofyziologické metódy nás o stave nášho organizmu neinformujú. Existuje však riešenie a je to detoxikačná diéta.

Kontaktujte nás a zažite pocit zdravia.

Pozrite si príklad Pokračovanie