Astma

Liečba astmy a jej úplné odstránenie.

astmaAstma je ochorenie, ktoré má svoje špecifické príznaky, ale aj prejavy, ktoré sa môžu vyskytovať aj u iných chronických dýchacích ochorení. Všetky chronické ochorenia dýchacích ciest majú ale spoločného menovateľa: alergiu na špecifické, bežne konzumované potraviny a výskyt toxínov v organizme. Prečítajte si článok o toxínoch Pokračovanie

Liečba astmy sa deje vylúčením toxínov, alergizujúcich potravín zo stravy, ťažkých kovov a ostatných zaťažujúcich elementov. Postupne sa zníži stres organizmu a zmizne astma. Zároveň zaniká aj prehnaná imunitná reakcia na bežne sa vyskytujúce látky v prostredí, ako prach, peľ, roztoče, zvieratá a pod. Alergia a astma je problém, ktorého sa môže každý definitívne zbaviť v horizonte jedného roka. Nechajte si vypracovať konkrétny individuálny zoznam Vám škodiacich „zle metabolizujúcich“ základných potravín a toxikologickú mapu. Prečítajte si článok o poruchách metabolizmu Pokračovanie

Čo je astma

Samotné slovo asthma je gréckeho pôvodu a preložiť by sa dalo ako dychová nedostatočnosť, dusnosť alebo dýchavičnosť. V modernej medicíne sa astma rozdeľuje na astma bronchiale „vzniká v prieduškách“ a astma cardiale „spôsobená nemohúcnosťou srdca odčerpávať krv z pľúc“. V súčasnosti je však pojem astma spojovaný výlučne s výrazom bronchiálna astma.

Astma bronichiale patrí medzi najbežnejšie ochorenia modernej doby. Znepokojivý je však alarmujúci nárast počtu ľudí  s týmto problémom v poslednej dobe. Štatistiky hovoria, že problémom už trpí každý dvanásty človek a stav sa stále zhoršuje, hlavne medzi deťmi.

Príznaky astmy

Začiatočným a tiež najpodstatnejším príznakom astmy býva neustály kašeľ, ktorý môže byť sprevádzaný aj dusnosťou. Dusnosť charakterizuje namáhavý nádych a sťažený výdych. Zároveň tieto problémy pri dýchaní sú sprevádzané sipavímy a piskľavými zvukmi. Tento piskľavý zvuk je spôsobený zápalom sliznice, ktorá pri zápale mení tvar na píšťalku, pričom prúdiaci vzduch vytvára takéto charakteristické zvuky. Nezanedbateľnými prejavmi sú aj lapanie po dychu a zaťažujúci tlak na hrudi, ktoré sú spôsobené prekonávaním odporu pri dýchaní pľúcami.

Priebeh, prejavy aj jednotlivé záchvaty závisia od individuality jednotlivca, preto pri ťažších prípadoch môže problém spôsobiť aj taká banálna vec, akou je reč. Astma ako vážne ochorenie tiež výrazne vplýva aj na psychiku, sprevádza ju úzkosť, strach z dusenia a pri zanedbaní môže skončiť až smrťou.

Pozrite si príklad Pokračovanie