Neuroplasticita mozgu: to čo nás posúva a zároveň ničí

Neuroplasticita mozgu: to čo nás posúva a zároveň ničí

Na základe toho, čo robíme, čím sa zaoberáme, čo sa učíme a čo si predstavujeme, sa náš mozog neustále premieňa. Prerába svoju štruktúru, vytvára nové spoje neurónov. Čím častejšie a intenzívnejšie sa niečím zaoberáme, tým pevnejšie a trvalejšie budú zmeny, ktoré v mozgu nastanú. Hovoríme o neuroplasticite alebo tvárnosti nášho najzložitejšieho orgánu.