Neuroplasticita mozgu: to čo nás posúva a zároveň ničí

neuroplasticitaNa základe toho, čo robíme, čím sa zaoberáme, čo sa učíme a čo si predstavujeme, sa náš mozog neustále premieňa. Prerába svoju štruktúru, vytvára nové spoje neurónov. Čím častejšie a intenzívnejšie sa niečím zaoberáme, tým pevnejšie a trvalejšie budú zmeny, ktoré v  mozgu nastanú. Hovoríme o neuroplasticite alebo tvárnosti nášho najzložitejšieho orgánu.

V dôsledku tvárnosti mozgu nie sme závislí na mapách a vzorcoch správania, ktoré sme zdedili od svojich predkov, ale môžeme ho premeniť, naučiť ho rozmýšľať a reagovať podľa svojich predstáv. Neuroplasticita robí aj nemožné. V prípade poškodenia niektorej časti mozgu, sa dá vďaka správnemu cvičeniu, stimulácii a učeniu poškodené mapy znovu vytvoriť na nových miestach mozgu. Zaznamenali sa aj prípady, keď po ťažkých mŕtviciach, kedy došlo k poškodeniu aj veľmi dôležitých máp koordinujúcich pohyb a zabezpečujúcich chôdzu, začal človek, ktorý absolvoval dôkladný tréning (učil sa systémom ako batoľa), znovu pohybovať. Mozog je teda možné trénovať ako sval a zároveň jeho schopnosť rastie spolu s cvičením. Preto je v každom veku dôležité učiť sa nové veci, púšťať sa do nových projektov, vyhľadávať nové športy a koníčky všeobecne. Pri mozgu absolútne platí veta: Čo nepoužívaš, o to prídeš. Pokiaľ sa prestanete pravidelne učiť a trénovať tento orgán, podobne ako svaly začína ochabovať. Ako prvé začínajú ochabovať systémy riadiace neuroplasticitu.

Mozog sa trénuje ako sval

Deti a mladí ľudia sa učia nové veci a schopnosti veľmi rýchlo, pretože sú neustále vystavený novým veciam. Centrá mozgu pre ich tvárnosť sú v neustálej aktivite. To čo sa ale odohráva v mozgu mladého človeka, to sa môže odohrávať aj v mozgu starého človeka. Podmienkou je začať sa učiť nové, zložité veci s vysokou intenzitou. Napríklad čítanie novín nepatrí medzi činnosti, ktoré zvyšujú plasticitu mozgu, pretože ide o schopnosť, ktorú sme sa už dávno naučili. O moc priaznivejšie na nás bude vplývať cestovanie. Monotvárnosť a jednoduchosť negatívne vplývajú na náš dopaminový a pozornostný systém. Návšteva nového prostredia spolu s fyzickou aktivitou môže dokonca naštartovať v mozgu vznik nových neurónov, tzv. neuroregeneráciu. Stačí rýchla chôdza, cvičenie jemnej motoriky, rovnováhy,… Mozog zaťažovaný novými podnetmi má väčšie množstvo neurotransmitterov (neurových prenášačov), je lepšie zásobovaný krvou a lepšie v ňom vznikajú nové neuróny. Tento proces prebieha hlavne v centrách našich emócií, riadenia pohybu a centre pre pamäť. Preto sa lepšie cítime pri pravidelnom pohybe.
Čím je mozog aktívnejší, tým má väčšiu tzv. zásobnú pamäť a pri náhodnom poškodení sa ľahšie zotavuje. Duševná aktivita je tiež dôležitá pred vznikom demencie a Alzheimerovej choroby v starobe.

Pozrite si príklad Pokračovanie