Ako vyriešiť infekciu chlamídiami aj na pľúcach

chlamidiaVšeobecne všetky druhy chlamídií patria medzi mikroorganizmy, ktoré celostná medicína vníma ako jeden typ toxínov a tak k nim aj pristupuje, napriek štandardným pohľadom. Súčasný internet je plný zaručených tipov, ako užívať kombinácie antibiotík, ako tej správnej cesty, ale je nutné si uvedomiť, že antibiotiká telu spôsobujú obrovskú záťaž a po ukončení užívania môže prísť k opätovnej infekcii. K opätovnej infekcii prichádza z dôvodu výrazne oslabenej imunity, za ktorou stoja práve antibiotiká. Chlamídie pri oslabenej imunite tvoria mikrobiálne ložiská, ktoré sú práve tým vážnym toxínom. Prečítajte si článok o toxínoch…. Z pohľadu baktérie je tvorba mikrobiálneho ložiska prirodzený postup, pretože akonáhle začnú pôsobiť nepriaznivé podmienky pre život, ukryje sa na bezpečné miesto, kam antibiotiká nedosiahnu a svoju aktivitu prenechajú na dobu, kedy antibiotiká prestanú pôsobiť. Vtedy nastáva pre organizmus veľmi zlá doba, pretože je výrazne oslabený a nie je chlamídiám dôstojným protivníkom. Celostná medicína preto radšej rozmýšľa smerom ako si vybudovať správne fungujúcu imunitu, aby nedochádzalo k rozmnožovaniu baktérie a vzniku mikrobiálnych ložísk, ako bojovať s mikroorganizmami antibiotikami pri oslabenej imunite, nehovoriac o vedľajších účinkoch týchto liekov.

Chlamídie a čo s nimi

Chlamídie sú mikroorganizmy, ktoré zaradujeme k baktériám, ale ich správanie sa ponáša skôr na víry. Vďaka svojim rozmerom a vďaka svojej schopnosti rozmnožovať sa vo vnútri buniek, sa ako víry dlho aj označovali. Ich problém spočíva v tom, že si samé nedokážu tvoriť energiu vo forme ATP a potrebujú na to hostiteľskú bunku. Jedná sa teda o vnútro bunečných energetických parazitov. Patria sem dve skupiny Chlamidie a ricketsie, ktoré sa špecializujú hlavne na zvieratá a prenos na človeka je zabezpečený hlavne článkonožcami parazitujúcimi v krvi.
Z dôvodu schopnosti týchto baktérií prežívať iba vo vnútri buniek, na ich odstránenie nebude stačiť iba proti bakteriálna imunita, ale na ich odstránenie bude nutné zaktivovať ešte aj inú časť imunity. Vďaka ich  schopnosti prežívať intracelulárne, je problematické aj využitie antibiotík. Dokáže na ne pôsobiť iba úzka skupina antibiotík, ktoré by sme skôr mohli nazvať chemoterapeutiká. Ich užívanie je však sprevádzané celou škálou vedľajších účinkov vrátane oslabenia imunity. Liečba týmto spôsobom je dlhodobá, čo znamená dlhodobú záťaž pre organizmus. Vývoj nových antibiotík prebieha v 2 štádiách, čo predstavuje ďalší problém. Celostná medicína predstavuje alternatívu k tomuto riešeniu.

Všetky druhy rodu Chlamídia

Rod Chlamídia rozdeľujeme do štyroch druhov: Chlamidie trachomatis, pneumonaie, psittaci a pecorum. Chlamídie sú veľmi špecifické mikroorganizmy, ktoré majú nadmieru účinné mechanizmy, ako sa ubrániť nášmu imunitnému systému. Preto sa často nachádzajú v organizme aj cez veľmi dôkladnú liečbu. Chlamídie sa šíria pohlavnou nákazou, ktorá je veľmi rozšírená, čo znamená, že výskyt v populácií je viac ako 50%.

Nález chlamídií celostnou medicínou znamená len jedno, zhoršenú funkciu imunitného systému, a preto chlamídie môžeme liečiť len po celkovom vyliečení imunity.

Chlamídiové infekcie sa často stávajú chronickými a v niektorých prípadoch môžu viesť až k neplodnosti, pretože spôsobujú pomalé postupne prebiehajúce zápaly, ktoré stoja za nepriechodnosťou vajcovodov a tým aj spomínanou neplodnosťou. S chlamídiovou infekciou sa môžeme stretnúť aj pri navretí trieslových lymfatických uzlín, ktoré býva sprevádzané horúčkou a zimnicou.  Podobným spôsobom prebiehajú aj zápaly lymfatických uzlín konečníku a krku. Je to závislé od spôsobu pohlavného styku. Napriek tomu, že sa ochorenie na chlamídiu trachomatis vyskytuje  predovšetkým v trópoch  a subtrópoch, môžeme sa s touto chlamídiou spôsobujúcou chronické zápaly oka stretnúť aj u nás. Chlamydiové infekcie sú dnes o veľa častejšie ako infekcie gonokokové.
Chlamydia pneumonaie infikuje predovšetkým dýchací trakt a vyvoláva zápaly vedľajších nosných dutín – sinusitidy, bronchitidy, pneumonie a iné zápaly horných dýchacích ciest. Často sa tiež objavuje vznik alergie na tieto mikroorganizmy. Celostná medicína často uspeje aj pri deťoch s ťažko zvládnuteľným kašľom .
Chlamídia psittaci spôsobuje ochorenie psittacózu, čo je vlastne ochorenie človeka v dôsledku kontaminácie nášho životného prostredia výkalmi infikovaných vtákov. Veľmi často sa týmto spôsobom rozvíja ochorenie dýchacieho traktu – pneumonie.

Pozrite si príklad