Potravinové alergie

Alergia na potraviny, jej prejavy a príznaky. Liečba existuje!

jedloNajhoršie prípadu sú tie, keď si je človek vedomí, že mu niečo nesedí, ale sám a ani s pomocou modernej medicíny nedokáže presne určiť, čomu sa presne má vyhnúť, aby sa problémov spojených s neznášanlivosťou na potraviny zbavil. Horšie je, že ako ide čas, potraviny spôsobujúce alergiu na potraviny sú príčinou vzniku závažných civilizačných ochorení.

Pozitívnou správou je, že už nikto nemusí trpieť. Meraním metódou podľa dr. H. Schimmela dokážeme presne určiť potravinovú alergiu, intoleranciu aj averziu na všetky známe potraviny a zahájiť úspešnú liečbu alergie na potraviny. Ak aj Vás trápia nepríjemné pocity a prejavy pri požívaní potravín, neváhajte nás kontaktovať! Meraním Vám stanovíme takto zoznam Vám vyhovujúcich a nevyhovujúcich všetkých základných potravín.

O čo ide pri alergii na potraviny

Jav, ktorý sa nazýva alergia alebo precitlivenosť, sa v súčasnej spoločnosti  vyskytuje stále častejšie. V štatistikách sa uvádzajú najrôznejšie údaje. Všeobecne platí, že okolo 25% obyvateľstva moderných štátov je alergických a situácia sa stále zhoršuje. Aké sú teda prejavy a príznaky alergie na potraviny? Alergia predstavuje nadmernú reakciu imunity na cudzorodú bielkovinu, teda bielkovinu nepochádzajúcu z vlastného organizmu. Z toho je zrejmé , že alergia sa môže vyvinúť na akúkoľvek látku obsahujúcu bielkovinu. V reálnom svete však alergia vzniká hlavne na bielkoviny, s ktorými dochádzame do kontaktu už niekoľko generácií. Napr. keď odíde človek alergický na peľ na iný svetadiel, alergická reakcia zmizne. To ale samozrejme neznamená , že prestal byť alergický. Iba prestal dochádzať do kontaktu s bielkovinami nachádzajúcimi sa v pele, s ktorými dochádzal do kontaktu on, aj jeho predchádzajúce generácie. Tento záver je podstatný pre pochopenie potravinových alergií.

Potravinové alergie sa vyskytujú predovšetkým u potravín, ktoré predstavujú základ, tvoria hlavnú časť našej stravy. Alergia ako taká nezávisí na potravine, ale je dôsledkom poruchy našej imunity. Imunita podlieha centrálnej nervovej sústave, čiže problém leží v mozgu.  Keď si túto vetu domyslíte aj bez odborných výskumov je jasné, že na náraste alergikov majú podiel hlavne javy vplývajúce na náš mozog. Akonáhle budeme v úvahe pokračovať, prídeme k tomu, že náš mozog je ovplyvňovaný psychologicky. Všeobecne javy útočiace na našu psychiku nazývame stres. Tento faktor je podstatný, ale nie je jediný. Ďalším faktorom je znečistené životné prostredie a tretím faktorom prostredie v ktorom sa vyvíja plod, teda telo matky. To je spojené ako so stresom, tak so životným prostredím a životným štýlom, spôsobom liečenia a ďalšími faktormi. Napr. používanie chemických liekov, antibiotík, systémom stravovania atď. Zmeny v riadení imunity majú za následok vznik prehnanej reakcie na cudzie bielkoviny, teda reakciu, ktorá nie je funkčná a je neobvyklá. Výsledkom je vždy zápal.

Príznaky a prejavy alergie na potraviny

Každá nepríjemná reakcia po požití niektorých potravín nemusí hneď znamenať potravinovú alergiu. Vo veľa prípadoch sa jedná len o potravinovú intoleranciu alebo dokonca iba o averziu. Rozdiel spočíva v tom , že pri alergickej reakcii dochádza k reakcii veľmi rýchlo po požití potraviny a reakcia zahŕňa aj imunitný systém s uvoľňovaním imunoglobulínu E. Príznaky potravinovej intolerancie sa tvoria dlhšiu dobu, nezapája sa pri nich imunitný systém a vo väčšine prípadov sa prejavujú nafukovaním, hnačkami alebo zápchou. Dobrým príkladom je laktózová intolerancia, kedy niektorým ľuďom chýba tráviaci enzým laktóza, ktorý štiepi mliečny cukor laktózu. Nezmetabolizovaná laktóza potom v tráviacom trakte fermentuje a vzniká plynatosť, bolesť a hnačky.

Vypracujeme Vám individuálny zoznam škodiacich potravín!

Pozrite si príklad Pokračovanie