Obezita vedie až k depresiám a úzkostným stavom

Obezita vedie až k depresiám a úzkostným stavom

Strava urýchľuje proces starnutia viac, ako si môžeme myslieť. Môže byť života budičom, ale rovnako výborne môže telo oslabiť a dať procesu choroby a starnutia zelenú. Prečítajte si článok o alergii na potraviny Pokračovanie… Nevhodne zvolená strava má okrem iného nepochybne negatívny vplyv aj na výkonnosť nášho mozgu, čo sa prejavuje hlavne v otázke zhoršenia pamäti, problémy v medziľudských vzťahoch, úzkostné poruchy, alebo rôzne depresívne stavy.