Kliešťová encefalitída z pohľadu celostnej medicíny

Kliešťová encefalitída, tiež meningoencefalitída, je vírusové ochorenie mozgu a mozgomiešnych blán. Z nemčiny sa používa skratka FSME a v angličtine TBE. Príčinou vzniku tohoto ochorenia je vírus z čeľadi Flaviviridae a najbežnejším prenášačom sú kliešte. Nezriedka môže infekcia vzniknúť aj prenosom z infikovaného mlieka.

Úvodná fáza začína do dvoch týždňov a prejavuje sa ako chrípka, čiže únava, bolesť svalov a kĺbov, bolesť hlavy a zvýšenou teplotou. V mnohých prípadoch sa to týmto končí, organizmus si vytvorí imunitu a infekcia ďalej nepokračuje. Môže sa tiež stať, že infekcia prebieha a zároveň sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Príznaky hlavne závisia od odolnosti imunity daného jedinca, fyzickej a psychickej vyčerpanosti nakazeného. Preto sa odporúča kľud a oddych v posteli.

Následná fáza

U niektorých jedincov sa úvodná infekcia prehupne do ďalšej fázy, kde infekcia preniká do mozgu a mozgových obalov. Nastávajú silné bolesti hlavy, zvracanie, svetloplachosť, triaška, točenie hlavy a zvýši sa teplota. V najhorších prípadoch dochádza k napadnutiu spodných centier mozgu, pretože v týchto prípadoch nastávajú zlyhania životne dôležitých funkcií organizmu. Môže prísť k zástave dýchania či srdcovej činnosti. Tiež môže prísť k nerovnomernej obrne rúk.

Po tejto fáze často dochádza k trvalým následkom, ako sú migrény, nespavosť, neschopnosť sa sústrediť, depresia, poruchy rovnováhy, obrna svalov na tvári či končatinách…Klasická medicína pristupuje k tomuto problému symptomaticky.

Čo sdlhodobímy následkami?

Dlhodobé následky vznikajúce po kliešťovej encefalitíde ľudia veľmi ťažko znášajú. Často sa na ne infikovaní sťažujú celé mesiace až roky. Trvalímy následkami môžu byť hlavne migrény, najrôznejšie poruchy psychiky, únava až do takej miery, že človek spí 3/4 dňa. Môžu tiež nastať poruchy pamäte a sústredenia. Človek sa niekam vyberie a po určitom čase si nedokáže vspomenúť, prečo a kam vlastne ide. Ohromné bolesti hlavy môžu pretvávať naozaj dlhé obdobie, pridružené bývajú točenie hlavy, strata istoty pri pohybe a pocit najrôznejších zvukov v ušiach.

Z pohľadu celostnej medicíny je potrebná najskôr dôkladná detoxikácia emócií, stresu a príprava imunity na samotné odstránenie trvalých následkov.

Pozrite si príklad Pokračovanie