Naučme sa odpúšťať

Naučme sa odpúšťať

Naučme sa odpúšťať ,,Mýliť sa je ľudské, odpúšťať božské. ʺ spomína sa v jednom latinskom porekadle. Iba že. Odpustiť osobe, ktorá nás zranila, alebo odpustiť sebe samému, je dosť ťažké, ale ak to človek zvládne, dokáže, spozná, aký krásny život môže byť. Smutný sa...
Aj produkty nášho tela patria k životu

Aj produkty nášho tela patria k životu

Aj produkty nášho tela patria k životu Ľudský organizmus je fascinujúca biologická mašina, v ktorej aj ta najmenšia funkcia plní presne stanovený zámer. O niektorých funkciách sa rozpráva úplne bez zábran – v tepnách nám koluje krv, v žalúdku sa nachádzajú kyseliny,...
Autoimunita – zápalom začína

Autoimunita – zápalom začína

…a dlhým zoznamom autoimunitných ochorení končí. V prostredí zápalu sa totiž vytvoria takzvané ,, mediátory,, , ktoré sú magnetom pre ďalšie biele krvinky. Dostávame sa tak do nekonečnej špirály zápalov a problémov. Súčasná medicína s ňou bojuje štandardným potlačením zápalu a problémov s ním spojených. Na tento účel sa používajú predovšetkým lieky potláčajúce zápal na nesteriodnej báze (tie však z dlhodobého hľadiska ničia žalúdok a sliznicu hrubého čreva), ale tiež obávané kortikosteroidy, s ktorých podávaním sa spája dlhý zoznam zdravotných problémov.

Zmeňte stravovací obyčaj – organizmus sa poďakuje

Zmeňte stravovací obyčaj – organizmus sa poďakuje

Nie je možné zmeniť svoje zvyklosti, bez toho aby sme zmenili pohľad na vec a presvedčenie. Pokiaľ nezmeníme svoje presvedčenie, nemôžeme zmeniť svoje telo. Obezita sa šíri celou planétou a Slovensko nie je výnimkou. Už dávno sú časy, keď sme patrili do stredu tabuľky v kvalite životosprávy preč. Obézny je každý desiaty obyvateľ. To jest tí, ktorých hmotnosť je o štvrtiny vyššia, ako je tá správna hmotnosť… V Krajinách Európskej únie je priemerne 7% obéznych mužov a 8% obéznych žien.

Obezita vedie až k depresiám a úzkostným stavom

Obezita vedie až k depresiám a úzkostným stavom

Strava urýchľuje proces starnutia viac, ako si môžeme myslieť. Môže byť života budičom, ale rovnako výborne môže telo oslabiť a dať procesu choroby a starnutia zelenú. Prečítajte si článok o alergii na potraviny Pokračovanie… Nevhodne zvolená strava má okrem iného nepochybne negatívny vplyv aj na výkonnosť nášho mozgu, čo sa prejavuje hlavne v otázke zhoršenia pamäti, problémy v medziľudských vzťahoch, úzkostné poruchy, alebo rôzne depresívne stavy.

Neuroplasticita mozgu: to čo nás posúva a zároveň ničí

Neuroplasticita mozgu: to čo nás posúva a zároveň ničí

Na základe toho, čo robíme, čím sa zaoberáme, čo sa učíme a čo si predstavujeme, sa náš mozog neustále premieňa. Prerába svoju štruktúru, vytvára nové spoje neurónov. Čím častejšie a intenzívnejšie sa niečím zaoberáme, tým pevnejšie a trvalejšie budú zmeny, ktoré v mozgu nastanú. Hovoríme o neuroplasticite alebo tvárnosti nášho najzložitejšieho orgánu.