Ako funguje celostná medicína časť 3

cinaAplikovaním detoxikačných programov pre centrálny nervový systém, tráviaci trakt, lymfatický systém, kostnú dreň, brzlík či slezinu, môžeme uviesť náš imunitný systém do ideálneho stavu. Určite, že je jeho maximálna funkčnosť individuálnou záležitosťou a zdá sa, že ľudia dožívajúci sa vysokého veku so skalopevným zdravím sú vybavený vrodenou veľmi dobrou funkciou imunitného systému. Ľudia, ktorý sú vybavený horšie, musia túto svoju stránku ošetrovať a pestovať.

Preto by mala byť detoxikácia súčasťou ľudského života od prenatálneho veku a mala by byť tak dôležitá, ako je osobná hygiena. Náš organizmus by mal byť týmto spôsobom udržiavaný vo vnútornej čistote od organických aj anorganických toxínov a naša myseľ by mala byť nepretržite čistá od nánosov patologických emócií a dôsledkov stresu. Dokopy sú to príčiny, ktorými nadmieru trpí celá naša civilizácia a po praktických skúsenostiach môžeme povedať, že hlavne psychické toxíny sú veľmi závažným prvkom v zhoršovaní funkcie imunitného systému. Preto vznikajú rôzne detoxikačné systémy založené na vitamínoch, mechanickej očiste, alebo očiste rastlinnými látkami. Pokúsili sme sa vyhodnotiť, do akej miery môžeme tieto detoxikačné systémy považovať za úplné. Pretože je technicky veľmi náročné, až nemožné využiť, súčasnú techniku klasickej medicíny k zisťovaniu stopových prvkov a toxických látok. A dokonca pre psychické toxické fenomény nie je vyvinutá žiadna technika zisťovania, použili sme prístroj, ktorého princíp bol odvodený od ,,Vollovaʺ diagnostického prístroja. Táto technika sa nazýva akupunktúra podľa Volla. Vďaka tejto nepriamej elektronickej metóde môžu byť zisťované prítomnosti rôznych metabolitov a tiež hromadenie psychickej patológie. Týchto znalostí je tiež možné využiť na tvorbu takzvaného toxického profilu. Nepriamo z neho potom môžeme odvodiť, aké zdravotné poruchy spôsobuje hromadenie jednotlivých toxínov. Následnou dôkladnou očistou spôsobíme zlepšenie funkčných fyziologických pomerov v organizme. Preto je naším cieľom vyvinúť takú radu preparátov, ktoré sú spojené do systému zvaného ako celostná medicína, ktorá má za úlohu predovšetkým odstrániť z organizmu toxické látky fyzickej aj psychickej povahy. Z dlhodobej praxe inštitútu celostnej medicíny v Prahe vyplýva, že zdravotný stav detoxikovaných pacientov sa výrazne zlepšuje a ich imunitný systém sa normalizuje, ako v zmysle slabosti, alergie, tak aj autoalergie. Zlepšuje sa kvalita života a  sleduje sa tiež prevencia predovšetkým imunitných a metabolických chorôb.