Ako funguje súčasná – klasická medicína časť 2

dokKaždá z medicín či už súčasná, alebo celostná má určite v súčasnej dobe svoje miesto. Ich pochopenie podstaty ochorenia je však veľmi rozdielne. Kým klasická medicína sa snaží o aktuálne uľavenie od bolesti bez riešenie podstaty, celostnej medicíne ide o odstránenie príčiny vzniku ochorenia. Klasická medicína sa zameriava na stimuláciu imunitného systému využitím najrôznejších mikroorganizmov, alebo prírodných látok. Stimulácia imunitného systému však nie je ideálne riešenie, pretože stimulácia vždy znamená dej len dočasný. Pre naše zdravie je však nenahraditeľný imunitný systém, ktorý funguje úplne spontánne vždy, keď ho naše telo potrebuje a  vydrží v tomto stave maximálne dlho.

Preto radšej celostná medicína volí cestu riadenej a kontrolovanej detoxikácie. Takzvané odstránenie nežiaducich látok a tiež nežiaducich psychických fenoménov ,,napr. zapuzdrených emóciíʺ z imunitného systému. Na nesprávne fungujúci imunitný systém majú vplyv ako toxíny pôvodu mikrobiálneho, tak i toxíny pôvodu priemyselného a poľnohospodárskeho. Ale bezpochyby aj toxíny pôvodu psychického. Pod pojmom psychické toxíny môžeme chápať psychické fenomény týkajúce sa predovšetkým rôznej úrovne nášho emocionálneho sveta a tiež zložitého deju, ktorý nazývame psychickým stresom. Tieto toxíny v širokom zmysle slova nielen veľmi závažne narušujú kvantitu funkcie imunitného systému, ale aj jeho kvalitu. Môžu byť príčinou ako autoalergických, tak aj samotných alergických reakcií. Zdá sa, že táto úvaha je logická a napríklad ľudia počítačového veku si dokážu veľmi ľahko predstaviť, že program v ich počítači bude perfektne fungovať, v prípade, že nebude zavírený, alebo nebude iným spôsobom postihnutý. Pretože analógia medzi funkciou ľudského organizmu a funkciou počítača je ľudstvu pomerne vlastná , dá sa túto predstavu aplikovať aj na náš organizmus. Pointa teda spočíva v tom, aby sme našli také ochranné opatrenia a očistné techniky, ktoré povedú k ,,odvírovaniu,, zložitej funkcie ľudského organizmu. Pretože dosiaľ nebol žiaden univerzálny detoxikačný program ľudstvom vytvorený, detoxikácia v priebehu stáročí postupne zapadala prachom. Iba nedávno sa nám však podarilo s našimi súčasnými znalosťami ekológie a kybernetiky pochopiť, aký nenahraditeľný význam detoxikácia organizmu pre nás znamená.