Za všetky ochorenia môže stres

stresNasledujúci text je ideálnym príkladom ako úplne jednoducho pochopiť celú detoxikačnú medicínu. Na úvodnej strane sú veľmi zjednodušene zhrnuté všetky toxíny, ktoré spôsobujú chronické ochorenia. Prečítajte si článok o toxínoch Pokračovanie… Sú veľmi logicky zoradené za sebou a ako všeobecne uznávané príčiny chronických ochorení.

Čo vlastne je stres? Vďaka stresu je človek schopný v okamžiku nebezpečia uviesť svoj organizmus do plnej pohotovosti, aby eliminoval hroziace nebezpečenstvo. Z toho vyplýva, že prospešný stres, ktorý trvá iba chvíľku iba počas nebezpečenstva, je pre naše prežitie nenahraditeľný. Stres by sa dal z angličtiny preložiť ako ,,stlačiť, potlačiť ʺ.  Zároveň však každý z nás vo väčšej alebo menšej miere prežíva chronický stres, dá sa to pochopiť ako taký ktorý je neustále prítomný v našich životoch. Tento stres sa ako pojem premieta do konkrétneho tkaniva v našom organizme, dá sa teda nazývať ako tkaninový stres. Individuálne ako sme každý jedinečný sa aj tento stres individuálne premieta v každom z nás do iného tkaniva v tele.

V dôsledku dlhotrvajúceho stresu dôjde k strnutiu, alebo stuhnutiu charakteristického tkaniva – orgánu u konkrétneho človeka. U niekoho to môže byť srdce, iný môže mať zasiahnutú pokožku na tváry, pľúca, žalúdok či pohlavné orgány. Tkaninový stres individuálne u každého určujú povahové vlastnosti, spôsob stravovania, celkovo životný štýl a emocionálne prežívanie reality, ktoré nosíme vo svojom podvedomí.

Dôsledkom tkaninového stresu konkrétneho orgánu sa oslabuje imunitná schopnosť tohto tkaniva a dochádza v nej k usadzovaniu toxínov, infekcií a nezpracovaných splodín z potravín. V prípadoch, keď sa stretne vhodný metabolit  (hlien alebo tuk) s mikrobiálnou infekciou, nastáva tvorba infekčného ložiska. Infekčné ložiská sú reálne útvary, ktoré sa nachádzajú v našom organizme a unikajú pozornosti súčasnej medicíne.

Infekčné ložiská nachádzajúce sa v človeku potom menia a tvoria psychiku a povahové vlastnosti človeka a jeho správanie v najrôznejších situáciách. V priebehu detoxikácie a obzvlášť pri neustálom a systematickom odstraňovaní infekčných ložisiek prichádza nie len k neuveriteľným zdravotným zlepšeniam, ale tiež k neuveriteľnej psychickej premene človeka. Ponúka sa  tu otázka priamo filozofická: čo bolo skôr – zlá povaha človeka alebo infekčné ložiská negatívne vplývajúce na jeho psychiku?

Infekcie majú neuveriteľnú schopnosť využiť ľudské tkanivo a človeka ako takého k svojmu prežitiu, k zachovaniu svojho mikrobiálneho druhu pre ďalšie a ďalšie generácie… Toxická záťaž nášho životného prostredia a niektoré virové infekcie, stoja v priebehu generácií za obrovskými problémami – degeneraciou – genetickej výbavy človeka a jeho druhu.
Na základe praxe celostná medicína nachádza u matiek, ktorým sa narodili vážne geneticky poškodené deti, veľké množstvo toxínov. Naviac bývajú veľmi stresované.

Ak pochopíte význam napísaného  textu, možno dosiahnete určitého oslobodenia zo začarovaného kruhu, ktorý obyčajne nazývame osudom. V súčasnosti je už nad slnko jasnejšie, že dôkladná detoxikácia spôsobuje obrovské zdravotné premeny a ľudia sa stávajú omnoho viac slobodnejšími.

Pozrite si príklad Pokračovanie