Auto – alergia, degenerácia a sebadeštrukcia je proces, ktorý treba spomaliť!

autoalergiaAuto – alergia je zvláštny imunitný jav, pri ktorom dochádza k alergii na tkanivo vlastného organizmu. Pravdepodobne sa na tomto jave, ktorý sa tiež dá označiť ako auto – alergia, autoimunitná reakcia, ale aj autoagresívna reakcia podieľajú predovšetkým dve zložky.

  • Prvá je porucha riadenia imunitného systému s pravdepodobnou lokalizáciou v centrálnom nervovom systéme. Podľa našich predstáv dochádza k akémusi oslepnutiu riadiaceho orgánu, respektíve k nesprávnej diferenciačnej schopnosti. Nevhodne riadený imunitný systém nie je schopný rozpoznať, kedy ide o cudzorodé látky a kedy ide už o vlastné tkanivo.
  • Druhou príčinou je prítomnosť nežiaducej cudzorodej látky v určitom orgáne. Najčastejšie prejavmi auto – alergie trpí štítna žľaza, tráviaci trakt, kĺby, obličky, žľazy s vnútornou sekréciou, vaječníky, pokožka, nervový systém a ktorýkoľvek ďalší systém alebo tkanivo nachádzajúce sa v ľudskom organizme.

Chcete mať život bez zbytočných zdravotných problémov? Neváhajte nás kontaktovať!

Prejavy auto – alergie

Prejavy auto – alergie môžu byť rôzne odstupňované od skrytej latentnej auto – alergie až po veľmi výrazné autoimunitné ochorenie. Auto – alergia by sa dala tiež nazvať ako sebadeštrukcia alebo degenerácia. Pretože tento proces nachádzame u všetkých ľudí od určitej vekovej hranice. U niektorých ľudí sa vyskytuje už od detstva, u iných v mladosti  a u niektorých začína až neskôr. Tiež rýchlosť akou sebadeštrukcia pokračuje je rôzna. V každom vekovom období postihuje rôzne tkanivá. V detskom veku postihuje hlavne lymfatický systém, v dospelosti je postihnutý tráviaci trakt a nervový systém. Vo vyššom veku potom kĺby a cievny systém. Toto ochorenie vedie postupne k degenerácií tkanív. Po kratšej fáze akútneho zápalu dochádza ku degeneratívnym zmenám v tkanive, ktorá po určitej dobe začne trpieť aj ďalšími predovšetkým metabolickými poruchami. Týmto dochádza k stálemu progresívnemu zhoršovaniu funkcie tkaniva. Dá sa povedať, že rýchlosť starnutia je závislá na faktoroch metabolických a na rýchlosti degenerácie tkaniva. Z hľadiska detoxikačného postupu je základnou príčinou vzniku týchto zmien v imunitnom systéme predovšetkým psychika. Patologické emocionálne programy hrajú hlavnú úlohy v nástupe týchto sebadeštruktívnych pochodov. Sú ľudia, ktorí sa dožívajú vysokého veku a u nich sa ani po prekročení osemdesiateho či devedesiateho roku života nenachádzajú tieto auto alergické procesy, čo je možné dať do súvislosti s ich dlhovekosťou a so zachovaním životných funkcií. U ľudí, ktorí sú zaťažený patologickými emocionálnymi programami vo väčšom  množstve, dochádza k rýchlej degenerácií a preto sa u týchto ľudí stretávame s autoalergiou už v strednom veku a okolo 50. a 60. roku života už nachádzame pokročilé zmeny funkcií spôsobené degeneratívnym zmenami. Preto za jednu zo zásad detoxikácie považujeme nepretržité ovplyvňovanie tejto sebadeštrukcie.

Vplyv psychických cvičení na náš život

Ako inšpiráciu môžete použiť postupy meditačnej terapie a postupy iných autosugestívnych a psychoterapeutických techník, ktoré sú jednoznačne zamerané práve proti postupu autoalergie. Keď analyzujeme budhizmus, taoizmus alebo praktické činnosti vychádzajúce s týchto filozofií, nachádzame v nich vždy prvky pracujúce s patologickými emocionálnymi programami a preto pracujú proti sebadeštrukcii.

Prenatálny vývoj a auto alergia

Patologické emocionálne programy budú presakovať celým našim životom, pretože ich korene nie sú iba v minulých desaťročiach našich životov, ale pravdepodobne ešte hlbšie, pretože s patologickými emocionálnymi programami sa môžeme stretnúť aj u novorodencov a majú rovnakú štruktúru ako emocionálne poruchy u matky. Preto sa dá predpokladať, že je možné preniesť niektoré psychické toxíny z matky na dieťa už v prenatálnom vývoji.

Pozrite si príklad Pokračovanie