Alergia jej podstata a prirodzené odstránenie, liečba

alergia na pelAlergia je prehnaná imunitná reakcia na cudzorodú látku väčšinou bielkovinovej povahy.  Preto sa alergénom pre ľudský organizmus môže stať takmer ktorákoľvek látka. Teta pri štúdií by sme prišli k záveru, že je až niekoľkých stoviek potenciálnych alergénov. Alergénmi sa teda môžu stať nikel, rastlinný peľ, zvieracia srsť, plesne a najrôznejšie mikroorganizmy ako baktérie a parazity. Ďalej potom prach, roztoče, perie, mnohé potraviny – mlieko, alkohol, lepok, slepačie vajcia, bravčové mäso, sója, rybie mäso a iné. Súhrne látky, ktoré vyvolávajú prehnanú reakciu organizmu nazývame toxínmi. Prečítajte si článok o toxínoch Pokračovanie

Chcete mať život bez zbytočných zdravotných problémov? Neváhajte nás kontaktovať!

Alergia na mlieko, alkohol, lepok a iné alergény

Alergia na mlieko, alkohol, lepok a iné alergény môžu postihnúť okrem dýchacieho traktu, aj kožu, sliznicu gynekologického, močového a tráviaceho ústrojenstva. Prečítajte si článok o poruchách metabolizmu Pokračovanie… V neposlednej rade tiež aj nervový systém. Preto majú alergie najrôznejší charakter od zápalov dýchacích ciest, očných spojiviek až po problémy tráviace, močové a gynekologické. Tiež môžu mať za následok psychickú problematiku. To znamená výskyt depresií, úzkostí, stavu podráždenia a mnohých ďalších psychických prejavov, ktoré je náročné opísať, pretože zložitosť ľudskej psychiky je obrovská. V praxi to znamená, že u každého zápalu v ľudskej organizme zisťujeme, či náhodou jeho pôvod nie je alergický. Vďaka našej diagnostike a detoxikácií ,,liečbeʺ dokážeme presne nájsť a určiť alergén, ktorý sa individuálne nachádza u chorého jedinca. Ako príklad pleseň v stene, určité profesionálne látky užívané v zamestnaní, alebo aj alergie u ľudí, ktorí sa dotýkajú bankoviek a pod. Dokážeme teda veľmi presne určiť príslušný alergén, ale predovšetkým zistiť či je zápal alergického pôvodu. Z hľadiska celostnej medicíny je alergia typickým problémom toxického znečistenia predovšetkým imunitného systému a orgánov riadiacich imunitný systém

Ako sa zbaviť alergie

Alergiu je možné v súčasnej dobe zlikvidovať ,,vyliečiť ʺ výhradne riadenou a kontrolovanou detoxikáciou. Na poruchách imunitného systému v alergickom zmysle sa podieľajú predovšetkým rôzne druhy mikrobiálnych toxínov, a to hlavne plesňových toxínov. Tieto sa do organizmu človeka dostávajú predovšetkým prostredníctvom stravy. Najčastejšie sa jedná o stravu privezenú z veľmi vzdialených miest pôvodom tropickej či subtropickej klímy, ktorá obsahuje mnoho druhov toxických plesní. Na poruchách imunitného systému sa však podieľajú aj iné druhy mikrobiálnych toxínov, ale tiež ťažké kovy a rádioaktivita, nikel a pod. Nepochybnou súčasťou alergie je aj stres. Zvláštnym druhom alergie sú metabolické poruchy, ktoré vedú k ukladaniu zle rozložených metabolitov z potravín ako mlieko, alkohol, lepok a iných. Tieto metabolity následne vedú k narušeniu imunitného systému a ten reaguje alergicky, teda prehnane na podnety, s ktorými by sa mal vyrovnať podstatne miernejšou reakciou. Dôležitou súčasťou protialergickej liečby je tiež likvidácia patologických emocionálnych problémov. Z pohľadu celostnej medicíny je alergia multifaktorálny jav toxického zaťaženia imunitného systému a systému riadiaceho imunitu. Nezastupiteľnú úlohu hraje aj informačný prenos z matky na dieťa. Ako náhle matka trpí alergiou, je prakticky isté, že dieťa je potenciálny alergik. Alergia sa však u neho nemusí rozvinúť náhodou iba v prípade, že je geneticky konštruované po druhom rodičovi, ktorý netrpí týmito alergickými problémami.

Alergia na chlad a slnko

Občas sa stretávame so stavmi, ktoré imitujú alergickú rekciu, ale sú spôsobené inou príčinou. Často sa hovorí o chladovej alebo slnečnej alergii, u ktorej ide o zmenenú dráždivosť ukončenia nervových vlákien v koži či nadprodukciu histamínu po nejakom podráždení. Tieto stavy majú však inú príčinu, obyčajne neuroinfekciu, či metabolické zmeny v nervovom systéme. Sú však pomerne vzácne a ťažko liečiteľné. Musíme predpokladať, že ovplyvnenie nervového systému bude detoxikáciou trvať pomerne dlhšiu dobu, ako likvidácia pravej alergie detoxikáciou. Detoxikáciu u alergie na chlad a slnko je možné robiť ako v období s príznakmi, tak v období s rozvinutou symptomatológiou. V ideálnych prípadoch sa stretneme s pozitívnou reakciou už v priebehu niekoľkých hodín po prvej dávke antialergického detoxikačného prípravku. Je však potrebné pokračovať v upevňovaní informácie v priebehu niekoľkých týždňov. Optimálne je u alergie na chlad a slnko protialergickú detoxikáciu opakovať, pretože hlavne v prípadoch metabolických porúch vedúcich k alergii, alebo tiež u patologických emocionálnych programoch, nemôžeme predpokladať, že by sme iba jednou dávkou v krátkom čase vyriešili všetko, čo sa nazbieralo v organizme za predchádzajúce roky či desaťročia. Preto v určitom rozmedzí troch až šiestich mesiacov dávku opakujeme. Keď robíme komplexnú detoxikačnú kúru, a nielen izolovanú detoxikáciu, môžeme pri alergiách predpokladať, že aj ďalšia detoxikácia ,,liečbaʺ bude mať pozitívny vplyv na úplné odstránenie alergických symptómov.

Pozrite si príklad Pokračovanie