Vplyv chronického stresu na náš imunitný systém

Z prirodzeného hľadiska je stres prospešná schopnosť tela reagovať na neobvyklú záťažovú situáciu. Ak sa ocitneme v nebezpečenstve, kedy je treba reagovať okamžite, je potrebné utekať alebo sa brániť, spomalí sa trávenie a naopak zrýchli sa krvný obeh a aktivujú svaly.

Stres môžeme rozdeliť na dva druhy, aktuálny a emocionálny blok. Aktuálny je prirodzená zdravá reakcia ochraňujúca náš život. Ale chronický stres, ktorý môžeme chápať ako emocionálny blok je veľmi škodlivý proces, meniaci náš život na peklo. Neustála pripravenosť nášho organizmu na obranu výrazne skracuje náš život. Takýto stav bol možno prospešný v časoch, kedy sme boli súčasťou prírody, no v dnešnej dobe je skôr nepriaznivý. Dnes sa už nebojíme divej zvery, ale neustále sa bojíme nejakej choroby, nadriadených v práci či svokry.

 

Krátkodobý verzus dlhodobý stres

Pri stresovej reakcii sa spúšťa sympatikus a uvoľňujú sa katecholamíny – adrenalín a noradrenalín. Srdce sa rozbúcha a ženie krv roztiahnutými cievami do svalov, zrýchli sa dych, stúpne tlak, svaly sú v napätí, rozšíria sa zornice a sme maximálne pripravený reagovať. Začne sa vyplavovať kortizol – hormón stresu a celý organizmus je iný.

Na samom začiatku sú tieto procesy pre imunitný systém priaznivé. V krvnom obehu sa zvýši hladina lymfocytov, buniek likvidujúcich choroboplodné zárodky a rakovinové bunky. Tu sa však bavíme o pár sekundách, následne prevládne účinok kortizolu a imunita sa začína utlmovať. Teda ak si vypestuje chronický stres, náš imunitný systém sa neustále zhoršuje, tak isto ako reakcie nervového systému. Nervový systém sa stáva citlivejším a postupom času začíname extrémne reagovať aj na bežné situácie.

 

Vznik stresu ako emocionálneho bloku a jeho riešenie

Na samotnom začiatku sa takýto stav prejavuje psychickým vyčerpaním, výbušnosťou, nervozitou, neschopnosťou dlhodobejšie sa sústrediť, stratou záujmu o bežné činnosti. Tieto príznaky by sa nemali nikdy podceňovať. Branie liekov už v prvých fázach tohto problému nemusí byť tou najlepšou možnosťou hlavne u zdravých jedincoch, ktorí sa len na kratšiu dobu dostali do zložitejšej situácie, pretože niektoré lieky majú mnoho možných vedľajších účinkov.

Chronický stres môžme regulárne chápať ako jeden z typov toxínov, dobrou správou je, že aj takýto emocionálny blok sa dá rozpustiť a človek sa vie tohoto problému úplne zbaviť. Reagovať by sa malo ale čím skôr, aby zbytočne nedochádzalo k strate celkovej psychickej rovnováhy a vzniku aj pridružených psychických porúch ako depresií, úzkosti prípadne rôznych typov závislostí.

Pozrite si príklad Pokračovanie