Naučme sa odpúšťať

Naučme sa odpúšťať

Naučme sa odpúšťať ,,Mýliť sa je ľudské, odpúšťať božské. ʺ spomína sa v jednom latinskom porekadle. Iba že. Odpustiť osobe, ktorá nás zranila, alebo odpustiť sebe samému, je dosť ťažké, ale ak to človek zvládne, dokáže, spozná, aký krásny život môže byť. Smutný sa...

Aj produkty nášho tela patria k životu

Aj produkty nášho tela patria k životu

Aj produkty nášho tela patria k životu Ľudský organizmus je fascinujúca biologická mašina, v ktorej aj ta najmenšia funkcia plní presne stanovený zámer. O niektorých funkciách sa rozpráva úplne bez zábran – v tepnách nám koluje krv, v žalúdku sa nachádzajú kyseliny,...

Autoimunita – zápalom začína

Autoimunita – zápalom začína

…a dlhým zoznamom autoimunitných ochorení končí. V prostredí zápalu sa totiž vytvoria takzvané ,, mediátory,, , ktoré sú magnetom pre ďalšie biele krvinky. Dostávame sa tak do nekonečnej špirály zápalov a problémov. Súčasná medicína s ňou bojuje štandardným potlačením zápalu a problémov s ním spojených. Na tento účel sa používajú predovšetkým lieky potláčajúce zápal na nesteriodnej báze (tie však z dlhodobého hľadiska ničia žalúdok a sliznicu hrubého čreva), ale tiež obávané kortikosteroidy, s ktorých podávaním sa spája dlhý zoznam zdravotných problémov.

Zmeňte stravovací obyčaj – organizmus sa poďakuje

Zmeňte stravovací obyčaj – organizmus sa poďakuje

Nie je možné zmeniť svoje zvyklosti, bez toho aby sme zmenili pohľad na vec a presvedčenie. Pokiaľ nezmeníme svoje presvedčenie, nemôžeme zmeniť svoje telo. Obezita sa šíri celou planétou a Slovensko nie je výnimkou. Už dávno sú časy, keď sme patrili do stredu tabuľky v kvalite životosprávy preč. Obézny je každý desiaty obyvateľ. To jest tí, ktorých hmotnosť je o štvrtiny vyššia, ako je tá správna hmotnosť… V Krajinách Európskej únie je priemerne 7% obéznych mužov a 8% obéznych žien.

Obezita vedie až k depresiám a úzkostným stavom

Obezita vedie až k depresiám a úzkostným stavom

Strava urýchľuje proces starnutia viac, ako si môžeme myslieť. Môže byť života budičom, ale rovnako výborne môže telo oslabiť a dať procesu choroby a starnutia zelenú. Prečítajte si článok o alergii na potraviny Pokračovanie… Nevhodne zvolená strava má okrem iného nepochybne negatívny vplyv aj na výkonnosť nášho mozgu, čo sa prejavuje hlavne v otázke zhoršenia pamäti, problémy v medziľudských vzťahoch, úzkostné poruchy, alebo rôzne depresívne stavy.

Neuroplasticita mozgu: to čo nás posúva a zároveň ničí

Neuroplasticita mozgu: to čo nás posúva a zároveň ničí

Na základe toho, čo robíme, čím sa zaoberáme, čo sa učíme a čo si predstavujeme, sa náš mozog neustále premieňa. Prerába svoju štruktúru, vytvára nové spoje neurónov. Čím častejšie a intenzívnejšie sa niečím zaoberáme, tým pevnejšie a trvalejšie budú zmeny, ktoré v mozgu nastanú. Hovoríme o neuroplasticite alebo tvárnosti nášho najzložitejšieho orgánu.

Čo ak mám alergiu na sperma

Čo ak mám alergiu na sperma

Problém počať potomka môže byť súhrou mnohých príčin. Mnoho z nich je preskúmaných do hĺbky, no, niektoré nie sú. Takýmto problémom, o ktorom sa málo rozpráva je prehnaná reakcia ženského tela na sperma. Nie jeden pár, ktorým sa nedarí otehotnieť a po peripetiách návštevy mnohých lekárov prídu k záveru, že príčina bude práve v alergii na sperma. Možnože sa domnievate, že stanoviť takýto problém je jednoduché, ale pravda môže byť iná…

Antidepresíva, od depresie nás nezachránia!

Antidepresíva, od depresie nás nezachránia!

Cítite sa zle! Trápite sa a sužuje Vás stres? Pociťujete strach? Netreba vynaložiť skoro žiadnu námahu, aby ste sa vyliečili. Jednoducho zhltnete čarodejníka so značkou antidepresívum a zase bude svet ružový. Toto všetko okamžite a bez výrazného úsilia… Do kedy budeme stále týmto rozprávkam veriť?

Ako na zdravé rodičovstvo, alebo ak niečo nefunguje správne

Ako na zdravé rodičovstvo, alebo ak niečo nefunguje správne

Počet párov, ktoré sa trápia s počatím prirodzenou cestou, stále rastie. Štatisticky sa tu rozprávame až o jednej pätine, čo už začína byť desivé. Príčiny, prečo tomu tak je, by sa dali spravodlivo rozdeliť ako medzi ženy, tak medzi mužov. Súčasná medicína navodený stav rieši niekoľkými spôsobmi. Najčastejším je oplodnenie in vitro, teda zo skúmavky. T